Kompetansebørs er en markedsplass for kompetanse; konsulenttjenester og oppdrag. trenger du ressurser til å staffe opp/bemanne prosjekt, eller rådgivningstjenester for ulike strategiarbeid, omorganiseringer eller bemanning/HR kan finner du dyktige ressurser her.
Go to EngineersForNorway for employment of engineers
nor eng
Resume

Virksomhetsarkitekt med lang erfaring fra offentlig sektor

ID: 309

Combitech AS

Access to email, video, chat and appointment
Chat with me
Login to chat
Offline

Executive summary

Camilla har jobbet med arkitektur, kravspesifisering og systemdesign i store offentlige IT-prosjekter. Siden slutten av 90-tallet har hun hovedsaklig jobbet med virksomhetsarkitektur både nasjonalt og internasjonalt. Hun har deltatt i arbeid med fremtagelse og implementering av arkitekturrammeverk så vel som styring av arkitektur i prosjekter og organisasjoner. Camilla har også lang erfaring i ledelse og strategiarbeid.

Keywords

Professional interest: systemutvikling, virksomhetsarkitektur, strategiarbeid, prosjektledelse, forretningsutvikling

Preferences

Locations: Buskerud, Oslo, Akershus
Professions: IT project Management, System analysis, Project Management, Engineering-project Management, Usability/Information Architecture
Industries: Technical Services, Public sector, Oil and Energy, Education, Consulting, Data & IT-services, Bank, Aerospace and defense

Positions View details...

Year/period
Employer
Position

01-10-2011 - present
Combitech
Enterprise Architect
+
Street address: Strandveien 37 1366 Lysaker
Type: Direct Hire
Description:
2009 - 2011
Skattedirektoratet
Virksomhetsarkitekt
+
Type: Direct Hire
Description: Virksomhetsarkitekt i Skattedirektoratet med ansvar for å støtte Skattedirektøren i strategiske IT-spørsmål. Ansvaret omfattet etatens IT-strategi, arkitektur, sikkerhet, kvalitet og styring på IT-området. Hovedomfanget av arbeidet var å bidra til å utarbeide målbilder for en ny IT-arkitektur med tilhørende planer for transformasjon fra dagens arkitektur.
2007 - 2009
FLO/IKT
Seksjonssjef
+
Type: Direct Hire
Description: Seksjonssjef for Arkitektur og Informasjonssikkerhet fra oktober 2007 samt leder for plangruppe IKT som er sjef FLO/IKTs rådgivende organ for strategisk IKT-utvikling i Forsvaret.
2006 - 2009
FLO/IKT
Senioringeniør
+
Type: Direct Hire
Description: Fagansvarlig for arkitektur. Fokus på å innføre arkitektur i Forsvarets IKT avdeling.
2000 - 2006
FLO/Land
Senioringeniør
+
Type: Direct Hire
Description: Faglig ansvarlig for overføring av kompetanse mellom forskningsmiljøene, forvaltningen og industripartnere innen arkitekturdrevet systemutvikling med fokus på utvikling av informasjonssystemer for Hæren.
1998 - 2000
Thomson-CSF Norcom
Senior systemingeniør
+
Type: Direct Hire
Description: Arbeid med analyse og design av Hærens fremtidige ledelsessystemer. Fagansvar innen arkitektur, medtodikk og utviklingsverktøy.
1994 - 1997
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsker
+
Type: Direct Hire
Description: Analyse og design.

Projects View details...

Year/period
Title
Company

2011 - 2011
Prosjektleder
Skattedirektoratet
+
Description: Lite prosjekt for å vurdere hvordan arkitekturarbeidet i Skatteetaten best kan ivaretas. Prosjektgruppen fokuserte på innarbeiding av arkitektur i eksisterende beslutningsstrukturer. En del av arbeidet besto i å etablere gode definisjoner for bruk av arkitekturrelaterte begreper i Skatteetaten.
2009 - 2011
Virksomhetsarkitekt
Skattedirektoratet
+
Description: I fase 1 av prosjektet: bidra til å skape en oversikt over Skatteetatens prosesser, informasjon og utfordringer ved dagens IT-arkitektur for deretter å kunne etablere et målbilde for fremtidig virksomhetsarkitektur.
I fase 2 viderførte et lite team av arkitekter arbeidet med å konkretisere målbilder og veikart for Skatteetatens nye IT-arkitektur. En viktig del av arbeidet var også å få på plass en plan for realisering av ny arkitektur.


2002 - 2009
System Architect
Multilateral Interoperability Programme
+
Description: Hovedoppgaven besto i å utarbeide spesifikasjoner slik at NATO nasjoner kan forstå det samme når informasjon utveksles vha kommando- kontroll informasjonssystemer ifm multinasjonale militære operasjoner. Min rolle var å omsette operative behov til konkrete kravspesifikasjoner og sørge for at kravene ble ivaretatt i de tekniske spesifikasjonene.
1995 - 1997
Prosjektleder
Forsvarets forskningsinstitutt
+
Description: Prosjektet tok frem en gjennomgående prototyp og spesifikasjon for Artilleriets nye ildledningssystem for tung ildstøtte. Prosjektlederjobben innebar personalansvar i tillegg til økonomiansvar og resultatansvar. Arbeidet ble utført innenfor tildelte rammer.
2001 - 2001
Senioringeniør
FLO/Land
+
Description: Deltok i å utarbeide forespørsel for et frekvensadministrasjonssystem til Forsvaret, evaluere tilbud og forhandle med tilbydere.
2001 - 2003
Systemarkitekt
FLO/Land
+
Description: Systemarkitekt i arbeidet med Hærens Kommand-, kontroll- og informasjonssystem.
1998 - 1999
Fagansvarlig arkitektur, metodikk og verktøy
CCIS House AS
+
Description: Deltok i arbeidet med å bygge opp CCIS House AS og deltok i kjerneteamet som var ansvarlig for å godkjenne alle leveranser fra industribedriftene til Forsvaret.

Language skills View details...

Language
Level

Norwegian Bokmål
Native
English
Advanced
German
Beginner

Education View details...

Year/period
School name
Name

2010
The Open Group
Togaf 9 Certified
+
Type of school: Trade
2009
Forsvarets Høgskole
Lederutviklingsprogram for sivile i Forsvaret
+
Type of school: College
2008
Examination Institute for Information Science
ITIL v3 Foundation Bridge Examination
+
Type of school: Trade
2007
Ciber
ITIL v2 Foundation
+
Type of school: Trade
2005
Universitetet i Oslo
Systemarkitektur
+
Type of school: University
2001
Universitetet i Oslo
Modellering med objekter
+
Type of school: University
1997
BI
Prosjektledelse
+
Type of school: College
1993
University of Colorado at Boulder
Master of Computer Science
+
Type of school: University
Type of degree: Masters
1992
University of Colorado at Boulder
Bachelor of Computer Science
+
Type of school: University
Type of degree: Bachelors
1991
Oslo Ingeniørhøgskole
Dataingeniør
+
Type of school: College